Garantie

1. Definiții

1.1 Primagran, Garant – Primagran Sp. z o.o. cu sediul în Polonia: ul. Żuławki 15C, 82-103 Stegna, KRS 0000367567, Regon 221041203, CUI: 9571039974, BDO: 000150841.
1.2 Consumator – o persoană fizică care achiziționează produse de la Primagran fără legătură cu activitatea sa profesională sau economică.
1.3 Chiuvete – Chiuvete marca Primagran.
1.4 Baterii de bucătărie – baterii de bucătărie pentru care Primagran garantează ca și vânzător.
1.5 Accesorii – sifoane, dozatoare și alte echipamente de bucătărie, pentru care Primagran garantează ca și vânzător.
1.6 Produse – Chiuvete, baterii de bucătărie și accesorii împreună.

2. Răspunderea cu titlu de garanție

2.1 [Obiectul garanției] Această garanție se aplică Produselor.
2.2 [Domeniul de aplicare al garanției] Termenii acestei garanții se aplică numai Produselor cumpărate de Consumatori.
2.3 [Domeniul de aplicare teritorial al garanției] Garanția este valabilă numai în țara în care Produsul a fost achiziționat direct de la Primagran sau de la distribuitorul său autorizat.

3. Declarații Primagran

3.1 Produsele îndeplinesc standardele europene de calitate și au fost fabricate fără defecte.
3.2 Garantăm funcționarea corectă a Produselor, cu condiția ca acestea să fie instalate, utilizate și întreținute în conformitate cu Instrucțiunile Primagran.

4. Perioda de garanție

4.1 Perioada de garanție este de:
4.1.1 Pentru Chiuvete – 35 de ani;
4.1.2 Pentru Chiuvete cu garanție pe viață – pe termen nelimitat pentru corpul Chiuvetei;
4.1.3 Pentru bateriile de bucătărie:
a) Etanșeitatea corpului – 5 ani;
b) Capul (cu condiția să fie montate capete cu filtru) – 2 ani;
c) Suprafață cromată – 2 ani;
d) Suprafață vopsită – 1 an;
e) Alte garnituri de cauciuc, pere cu 2 funcții – 1 an;
4.1.4 Pentru Accesorii – 2 ani.
4.2 Începutul perioadei de garanție este data livrării Produsului către Consumator.

5. Responsabilitatea garantului

5.1 Garanția acoperă orice defecte de fabricație ale Produsului descoperite în perioada de garanție și rezultate din vina producătorului.
5.2 Responsabilitatea Garantului pentru Chiuvete acoperă defectele materialului structural, adică decolorarea și fisurile interne ale Chiuvetelor.
5.3 Responsabilitatea Garantului pentru Accesorii acoperă completitudinea acestora, defectele de material structural, în special:
5.3.1 în ceea ce privește bateriile de bucătărie – completitudinea setului, etanșeitatea corpului bateriei, funcționarea capului, durabilitatea suprafeței, rezistența furtunurilor și a garniturilor,
5.3.2 în ceea ce privește sifoanele – completitudinea setului, funcționarea mecanismului sifonului automat, etanșeitatea sistemului și a garniturilor,
5.3.3 pentru dozatoare – completitudinea, funcționarea mecanismului, etanșeitatea sistemului, durabilitatea suprafeței.

6. Excluderea răspunderii

6.1 Garantul nu este responsabil pentru defectele Produsului care au apărut din alte motive decât cele inerente Produsului în momentul predării acestuia către Consumator.
6.2 Garanția nu acoperă activitățile de întreținere care pot fi efectuate de către Consumator, descrise în Instrucțiunile de instalare, de exemplu, curățarea, detartrarea, întreținerea regulară a suprafeței, grija pentru Produs.
6.3 Garantul nu este responsabil pentru defectele rezultate din:
6.3.1 Daunele mecanice, termice sau chimice din vina utilizatorului,
6.3.2 Montarea sau demontarea necorespunzătoare a Produsului, provocând deteriorarea acestuia,
6.3.3 Modificările și reparațiile efectuate contrar Instrucțiunilor Primagran,
6.3.4 Utilizarea pieselor neoriginale în timpul montării, demontării sau reparării Produsului,
6.3.5 Întreținerea și îngrijirea necorespunzătoare, în special utilizarea de agenți de curățare necorespunzători,
6.3.6 Alte defecte cauzate din vina Consumatorului,
6.3.7 O impuritate sporită a apei sau a instalațiilor care provoacă daune Produsului,
6.3.8 Folosirea Produselor într-o manieră neconformă cu utilizarea intenționată.
6.3.9 Uzurii Produselor în timpul utilizării normale.
6.4 Lipsa de completitudine a Produsului trebuie să fie raportată de Consumator în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la recepționarea Produsului. Trimiterea unei reclamații cu privire la incompletitudinea Produsului după această dată exclude răspunderea Garantului.
6.5 Garantul nu va fi răspunzător pentru daunele aduse persoanelor și bunurilor care ar putea fi cauzate de oricare dintre motivele descrise în acest alineat.
6.6 Garanția nu acoperă defectele Chiuvetelor care constituie baza pentru calificarea unei Chiuvete date ca produs de categoria B, reducând prețul de vânzare.

7. Procedura de reclamație

7.1 Depunerea reclamației.
7.1.1 Reclamațiile trebuie raportate imediat după descoperirea defectului.
7.1.2 Reclamația trebuie să conțină cel puțin:
a) Datele despre Consumator (nume, prenume, date de contact),
b) denumirea produsului reclamat,
c) dovada cumpărării (factură), inclusiv confirmarea achiziționării unei garanții pe viață – dacă este cazul;
d) o descriere detaliată a defectului, cu documentația fotografică pentru confirmare,
7.1.3 În cazul unor lipsuri în reclamație, în conformitate cu alin. 7.1.2, Garantul va cere Consumatorului completarea informațiilor, în termenul stabilit de acesta, dar nu mai scurt de 7 zile. În această situație, termenul pentru examinarea reclamației de către Garant este prelungit în mod corespunzător cu timpul de așteptare pentru completarea deficiențelor.
7.1.4 Consumatorul trebuie să trimită reclamația către Garant:
a) prin e-mail pe e-mail-ul Garantului (info@primagran.ro) sau
b) în scris, la următoarea adresă: Primagran sp. z o.o. Żuławki 15c 82-103 Stegna, Polonia.
7.1.5 Garantul ia în considerare reclamația în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii acesteia și trimite un răspuns către Consumator pe adresa sa, cu informații despre:
a) primirea reclamației împreună cu metoda soluționării acesteia sau
b) respingerea reclamației împreună cu justificarea.
7.2 Drepturile.
7.2.1 Drepturile la garanție includ:
a) repararea Produsului sau
b) înlocuirea Produsului defect cu unul nou – fără defecte sau
c) rambursarea unei părți (reducere) sau a întregului preț plătit de Consumator.
7.2.2 Garantul își rezervă dreptul de a alege metoda de eliminare a defectelor din opțiunile prevăzute la punctul de mai sus.
7.2.3 Dacă nu este posibil să se înlocuiască Produsul defect cu un Produs fără defecte, Consumatorul are dreptul la rambursarea prețului plătit.
7.2.4 Garantul nu suportă costurile de demontare și reinstalare a Produsului.
7.2.5 Condiția pentru livrarea unui nou Produs sau pentru returnarea întregului preț este returnarea prealabilă către Garant a Produsului complet defect, pe cheltuiala Garantului. Produsul returnat trebuie să fie securizat corespunzător.
7.2.6 Defectele luate în considerare vor fi înlăturate pe cheltuiala Garantului în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării reclamației. Dacă este necesar să se importe piese de schimb, Garantul își rezervă dreptul de a prelungi perioada menționată mai sus, după ce a informat în prealabil Consumatorul cu privire la aceasta.

8. Cheltuieli nejustificate

În baza acestei Garanții, toate costurile unei reclamații nejustificate sunt suportate de Consumator.

9. Obligațiile consumatorului

Regulile detaliate pentru montare, întreținere și funcționare sunt specificate în Instrucțiunile de montare. Consumatorul este obligat să ia la cunoștință și să respecte condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare.

10. Informații suplimentare

10.1 Pentru o taxă suplimentară, Consumatorul poate extinde garanția pentru corpul Chiuvetei la o garanția pe viață, achiziționând garanția pe viață la achiziționarea Chiuvetei.
10.2 Dacă reclamația este acceptată și Produsul este înlocuit, perioada de garanție începe din nou. Dacă Garantul a înlocuit o parte a Produsului, perioada de garanție va începe din nou numai pentru partea înlocuită a Produsului.
10.3 Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care Consumatorul nu a putut să utilizeze Produsul din cauza unui defect acoperit de garanție.
10.4 Această Garanție pentru Produse nu exclude în niciun fel, nu limitează, nu restricționează și nu suspendă drepturile Consumatorului care rezultă din prevederile privind garanția pentru defectele articolului vândut.